• شرکت:شیراز پیکنیک
 • شماره تماس:09029027302

 • تاریخ حرکت: 1397/11/5
 • ساعت: 07:00
 • تاریخ بازگشت:1397/11/5
 • ساعت: 20:30

 • درجه سختی:معمولی
 • ظرفیت کل:25 نفر

 • جنسیت:خانم و آقا
 • حداقل سن:18 سال
 • حداکثر سن: 39 سال

 • مهلت ثبت نام:1397/11/5
 • ساعت: 20:30

شرح برنامه

تور یک روزه غار سنگ اشکن جهرم و نرگس زارهای خفر با بیمه و وسیله نقلیه به همراه صبحانه و عصرانه و موسیقی سنتی زنده . حرکت هفت صبح از میدان معلم یا هفت و نیم از پل فسا.

قوانین و شرایط